Selecteer een pagina

De Stichting Ibb als adviseur

Ibb advies en helpdesk

De Stichting Ibb heeft de gemeenten Nijmegen Oud-Beijerland en Den Haag geadviseerd bij de succesvolle implementatie van de aanpak.

De Stichting hanteert in die gemeenten als uitgangspunt dat de gemeente zelf in staat is om uitvoering te geven aan de regeling.

De Stichting Ibb verstrekt de gemeente advies over de diverse processtappen en stelt de instrumenten, formats van contracten en de regeling beschikbaar.

Daarnaast is de stichting een permanente ‘Helpdesk’ voor de aangewezen gemeentelijk projectleider.

De kosten voor de begeleiding worden gewoonlijk ten laste van de grondexploitatie gebracht.

Ibb als sociaal ontwikkelaar

Publicaties Ibb

Maatwerk voor uw gemeente

Contact

Voor meer informatie kunt u:

Ik bouw betaalbaar in Almere