Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u gebruik maakt van contact via mail, hebben wij in sommige gevallen gegevens van u nodig. Deze gegevens worden bij ons in het systeem opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor  medewerkers van VOF IkbouwbetaalbaarinAlmere. Bij het eventueel inschakelen van derden, zullen wij eerst toestemming voor het delen van uw gegevens vragen.

 U kunt te allen tijde de gegevens die over u bekend zijn bij ons opvragen om in te zien, te veranderen of te verwijderen. Indien u hier behoefte aan heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand emailadres.

Cookies/Google Analytics
Deze website  maakt  geen gebruik van Cookies of Google Analytics. Er worden dan ook geen gegevens verzameld of opgeslagen door bezoek aan deze website.

Bewaartermijn
De VOF IkbouwbetaalbaarinAlmere bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij verzameld en verstrekt zijn.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u contact opnemen via onderstaand emailadres.